Haraka lasteaed
Sisukaart
Lastevanematele

Avaleht

Meist

Uudised

Rühmad

Õppetegevus

Lastevanematele
Lasteaiatasu
Päevakava
Kodukord
Huviringid
Laps läheb kooli
Annetuskonto
Ruumide rent

Pildigalerii

Kontakt

Avalik teave

Kasulikud lingid

Lasteaiatasu koosneb:

 • Toiduraha
  Alates 01.09.2017 on Tallinna linna eelarves ette nähtud sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu päevamaksumuse katmiseks, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

  Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks on 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.
  Alus: Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord.
   
 • Vanema poolt kaetava osa määr (kohatasu) alates 01.01.2019 65,88 € kuus. (Alus: Tallinna Haridusameti juhataja  käskkiri  „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" ).

  Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr.

Soodustused

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

 • Toitlustamise toetus
  Saab taotleda juhul, kui perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus.Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend. Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks.

 • Osaline vabastus lasteaia kohatasust
  Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:
  - lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  - perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast  ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

  Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigus vabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.
   
 • Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.
   

Raamatupidamine

Selgitusi lasteaia arvete kohta jagab Tallinna Linnakantselei vanemraamatupidaja Ulvi Aidnik.
Tel 616 40 95
E-post: ulvi.aidnik [ät] tallinnlv.ee

 

 

Powered by Saurus CMS